Kontakt

Eesti Endokrinoloogia Selts
L. Puusepa 6, 51014 Tartu
Registrikood: 80080964

Juhatus:

Vallo Volkejuhatuse esimees
E-post: Vallo.Volkekliinikum.ee
Tel: 731 8642

Maire Lubisekretär
E-post: Maire.Lubikliinikum.ee
Tel.: 731 9377

Ülle Einbergjuhatuse liige
E-post: Ylle.Einberglastehaigla.ee

Eve Kelkjuhatuse liige
E-post: Eve.Kelkitk.ee